Intranet Vest

Næste møde: 26. januar 2017

Gruppen fokuserer på hvordan man sikrer brugerne bedre intranet oplevelser gennem kommunikation, projektledelse, strategi og governance.

Gruppen mødes hver 3-4 måned, typisk fra kl. 9.30-15.00 (inkl. frokost). Møderne modereres af J. Boye, som også laver referater. Hver gruppe har et fortroligt medlemsnet tilgængeligt via J. Boyes hjemmeside. Her findes referater og præsentationer fra afholdte møder. Alle erfa-grupper er fortrolige, og leverandører, konsulenter og sælgere har ingen adgang. Det betyder, at du får mulighed for frit og åbent at kunne sparre med andre om dine største udfordringer. Hvis gruppen ønsker det, er der mulighed for at invitere eksterne gæsteoplægsholdere på møderne.

Fokus

Intranettets rolle i organisationen udvikler sig til stadighed. Flere arbejdsgange og processer digitaliseres. Gruppen diskuterer hvilke muligheder og udfordringer udviklingen medfører og hvilke konsekvenser det har for strategilægning og styring.

Profil

Gruppens profiler består af intranetansvarlige, kommunikationsansvarlige og andre med en overordnet rolle i forhold til kommunikation, videndeling eller digitalt samarbejde internt i organisationen.

Emner

Gruppen diskuterer emner som:

 • Strategi og governance
 • Projektledelse
 • Leverandørstyring
 • Måling og KPIer
 • Collaboration
 • Udrulning af nyt intranet på tværs af landegrænser
 • Forståelse af koncernstrategi for intranet i datterselskaber
 • Specifikke målgrupper
 • Design
 • Det mobile intranet
 • Video på intranettet
 • Kommunikation og indhold
 • Internt promovering af intranettet
 • Intranettets modenhedsfaser
 • Træning af redaktører
 • Automatisering af arbejdsgange og selvbetjeningsløsninger på intranettet

Bliv medlem

Se vores forskellige priser