Digital ledelse København

Næste møde: TBA
Sted: TBA

En gruppe for digitale ledere i store organisationer både i det private, offentlige og i interesseorganisationer.

Gruppen mødes hver 3-4 måned, typisk fra kl. 10.00-15.30 (inkl. frokost). Møderne modereres af J. Boye, som også laver referater. Hver gruppe har et fortroligt medlemsnet tilgængeligt via J. Boyes hjemmeside. Her findes referater og præsentationer fra afholdte møder. Alle erfa-grupper er fortrolige, og leverandører, konsulenter og sælgere har ingen adgang. Det betyder, at du får mulighed for frit og åbent at kunne sparre med andre om dine største udfordringer. Hvis gruppen ønsker det, er der mulighed for at invitere eksterne gæsteoplægsholdere på møderne.

Fokus

Gruppen er kendetegnet ved, at alle deltagerne er placeret på et ledelsesmæssigt niveau og generelt har personaleansvar. Deres fokus er på organisatoriske udfordringer, forankring og strategisk brug af online medier.

Profil

Gruppen er sammensat af overordnede webansvarlige, der alle har fokus på de strategiske og ledelsesmæssige udfordringer af web. Gruppens profiler har stor erfaring med projektledelse i forbindelse med organisering og ledelse af web-afdelinger, webstrategi samt valg af nyt CMS.

Emner

Gruppen diskuterer emner som:

  • Organisatoriske udfordringer i forbindelse med driften af et digitalt setup
  • Governance
  • Digital ledelse: ejerskab og forankring i organisationen
  • Indholdsstrategi
  • Metoder til projekt prioritering og ressource allokering
  • Online strategi
  • Styring af decentralt team
  • Optimal integration af hjemmesider under en hovedside, uden at miste den lokale forankring
  • Analyse: KPIer, måling, afrapportering og opfølgning

Bliv medlem

Se vores forskellige priser